Kurs powstał w okresie zawieszenie zajęć, ma na celu kontakt ze studentami w sprawach dotyczących realizacji i zaliczenia praktyki nauczycielskiej