Praktyki zawodowe, II semestr w roku akademickim 2019/2020