Celem tego przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy umożliwiającej zrozumienie i swobodne posługiwanie się podstawowymi kategoriami z zakresu zarządzania relacjami z klientami, w szczególności dotyczącej strategii budowania relacji z klientami na rzecz ich satysfakcji i lojalności.

Zarządzanie relacjami z klientem (ang. CRM, Customer Relationship Management) to przede wszystkim posługiwanie się kodem językowym w kontekście i z kontekstem. Relacje to interakcje międzyludzkie, a w nich obrazy, intonacje, mimika i wreszcie słowa odgrywające kluczową rolę. Dlatego proponuję przesłuchanie prof. Bralczyka (1 h 20 min) i napisanie recenzji na 4000 znaków bez spacji o tym jak zarządzać relacjami z klientem z perspektywy językoznawczej