Kurs dla studentów pierwszego roku kierunku Zarządzanie odbywający się on-line w czasie zawieszonych zajęć.