Student po realizacji programu kształcenia wykorzysta źródła informacji naukowej , założenia praktyki opartej na dowodach naukowych w pielęgniarstwie do przygotowania pracy badawczej.