Zarządzanie zasobami ludzkimi

ćwiczenia

II rok, Inżynieria zarządzania