Zajęcia dla studentów Inżynierii Zarządzania odbywające się on-line w czasie zawieszonych zajęć