Przedmiot dedykowany jest dla II roku Zarządzanie - specjalność HR w biznesie