Kurs założony na czas zawieszenia zajęć na uczelni