Uproszczone formy ewidencji - laboratoria. Kurs uruchamia się na potrzeby zawieszonych zajęć w formie tradycyjnej