Rozrachunki kadrowo-płacowe. Kurs wprowadza się w związku z zawieszeniem zajęć w formie tradycyjnej.