Kurs obejmuje zagadnienia z gramatyki języka angielskiego, w szczególności wiedzę na temat czasownika i czasów gramatycznych w języku angielskim.