Na zajęciach prezentowane będą podstawowe zagadnienia z dziedziny językoznawstwa