Badania rynku starych i nowych mediów, II rok Nowych Mediów