Uproszczone formy ewidencji  wykład 10 godzin w tym 4 godziny w e-learningu dla Finansów i Rachunkowości