Kurs ma za zadanie zaznajomić studentów z podstawami gramatyki opisowej j. angielskiego w zakresie składni i morfologii. Studenci zapoznają się z budowa wyrazu, procesami morfologicznymi, częściami mowy i zdania i budową konstrukcji składniowych.