Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką prawnych aspektów ochrony środowiska, rozumianej jako zadanie publiczne mające na celu zapewnienie ochrony zasobowi, jakie stanowi środowisko oraz określenia w duchu zasady zrównoważonego rozwoju warunków korzystania z tego zasobu przez człowieka w związku z jego potrzebami gospodarczymi i społecznymi.