Podstawy Zarządzania Zasobami Ludzkimi - wykład - M.Karolewska-Szparaga