Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniem wykorzystania mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych, promocji i kreowania wizerunku. Student pozyska wiedzę w zakresie prawidłowego definiowania mediów społecznościowych , ich cech charakterystycznych oraz występujących rodzajów. Zdobędzie umiejętności tworzenia wybranych mediów społecznościowych takich jak serwisy społecznościowe, blogi, mikroblogi oraz wiki.

Na podstawie podanych przykładów doświadczy również , jak z tych mediów korzystają firmy w Polsce i zagranicą oraz jakie przynosi im to korzyści. Będzie umiał zmierzyć efekty prowadzonych działań promocyjnych w mediach.