Kurs w celu realizacji zajęć w ramach Seminarium dyplomowego dla studentów III roku FiR, grupa dzienna i pracująca.