Kurs dotyczy realizacji 5 h ćwiczeń w ramach przedmiotu Finansowanie i wycena przedsiębiorstw e-biznesu.