Kurs dotyczy realizacji 5 h wykładów w ramach przedmiotu Finansowanie i wycena przedsiębiorstw e-biznesu.