Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia z zakresu pedagogiki, zorientowanie ich we współczesnym stanie teorii i koncepcji pedagogicznych, jak również aktywizowanie studentów do samodzielnej aktywności badawczej, wyrażania własnych myśli, krytycznego odnoszenia się do podejmowanej problematyki w ramach dyscypliny, zachęcanie studentów do współpracy, dialogu z drugim człowiekiem, do dostrzegania i rozpoznawania potrzeb edukacyjnych innych osób. Celem przedmiotu jest również  zapoznanie studentów z metodami nauczania, zasadami nauczania, formami organizacyjnymi w procesie kształcenia oraz metodologia badań pedagogicznych.