Celem kształcenia jest przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej problematyki instytucji i źródeł prawa Unii Europejskiej. Celem kształcenia jest także zaznajomienie studentów kierunku administracji I stopnia z zagadnieniami teoretycznymi i obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie źródeł prawa Unii Europejskiej oraz jej prawa ustrojowego. Ponadto, celem jest wykształcenie u studentów umiejętności rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu prawa unijnego.