Celem przedmiotu jest przedstawienie problematyki dotyczącej podstaw prawnych funkcjonowania nowych mediów oraz działalności dziennikarskiej.