Przedmiot: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Kierunek: Zarządzanie

Forma: wykład