Seminarium licencjackie z zakresu translacji. W trakcie dwóch semestrów ostatniego roku studiów seminarzyści przygotowują pracę dyplomową w języku obcym. Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do napisania dłuższego tekstu akademickiego. Po ukończeniu kursu student potrafi analizować specjalistyczne teksty (artykuły, książki, monografie) a także wykorzystać zawarte w nich fakty, komentarze i opinie jako podstawę do własnej analizy. Student umie także skompilować poprawną bibliografię i sformułować hipotezy badawcze oraz wyciągnąć wnioski na ich podstawie.