Przekład Ustny - dla studentów Roku II

Zajęcia rozwijające praktyczne umiejętności w zakresie tłumaczeń ustnych.