rozwinięcie znajomości słownictwa biznesowego i wykorzystanie go wypowiedziach ustnych i pisemnych;

 

rozwinięcie umiejętności czytania i analizy tekstów biznesowych, w tym raportów, artykułów z prasy branżowej;

 

rozwinięcie umiejętności tworzenia różnych form korespondencji i innych tekstów użytkowych z zakresu języka biznesowego.