Kurs dotyczy realizacji ćwiczeń z przedmiotu Finanse przedsiębiorstw dla kierunku FiR