Kurs dotyczy realizacji ćwiczeń z przedmiotu Planowanie finansowe dla II roku FiR, spec. Finanse, bankowość, ubezpieczenia