Kurs dotyczy realizacji ćwiczeń z przedmiotu Ocena projektów inwestycyjnych.