Ćwiczenia dla przedmiotu Zachowania Organizacyjne - poziom indywidualny, zespołowy, międzyorganizacyjny.

Mechanizmy zachowań indywidualnych,  w zespole i w organizacji.