W ramach kursu "Zarządzanie projektami Wykład Maja Kołtońska" publikowane będą materiały niezbędne do zaliczenia przedmiotu "Zarządzanie projektami". Kurs jest przeznaczony dla studentów III roku kierunku "Nowe media i e-biznes", specjalność e-biznes.