W ramach kursu "Marketing Ćwiczenia" znajdziecie Państwo materiały niezbędne do zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu "Marketing". Kurs jest przeznaczony dla studentów I roku, I semestru kierunku "Zarządzanie".