W ramach kursu "Marketing Wykład" znajdziecie Państwo materiały niezbędne do zaliczenia wykładów z przedmiotu "Marketing". Kurs jest przeznaczony dla studentów I roku, I semestru kierunku "Zarządzanie".