Celem kursy jest przedstawienie zasad gospodarowania nieruchomościami w oparciu o akty prawne oraz systemy informatyczne.