Przedmiot obejmuje zasady i formy wykonywania zadań o charakterze użyteczności publicznej.