Przedmiot obejmuje w szczególności zasady procedury podatkowej określone w ustawie Ordynacja podatkowa.