Kurs dla przedmiotu Ubezpieczenia Gospodarcze na kierunku Zarządzanie wykład i ćwiczenia 2018/2019