Celem kursu  jest zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami na temat komunikacji i mediów. Studenci poznają różne koncepcje i teorie komunikacji (werbalnej i nie werbalnej) zarówno teraźniejsze jak i przeszłe. Poznają też wpływ komunikacji i mediów na człowieka i możliwe interakcje.