Przedstawienie wybranych podstawowych zagadnień z części ogólnej prawa cywilnego i zapoznanie studentów w szczególności z normami i przepisami prawa cywilnego. Celem kształcenia ma być zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznego posługiwania się podstawowymi instytucjami z zakresu prawa cywilnego.