Wprowadzenie do lingwistyki oraz wiedzy o nauce i akwizycji języków. Podstawowe zagadnienia językoznawstwa, psycholingwistyki i metodyki nauczania języków obcych.