Przedmiotem kursu będą zagadnienia do przećwiczenia w ramach przedmiotu.