Przedmiotem kursu jest omówienie najważniejszych metod związanych z badaniem rynku starych i nowych mediów.