Zajęcia dotyczą tzw. historii zewnętrznej języka angielskiego, tj. uwarunkowań jego rozwoju w różnych okresach historycznych (np. podbój Anglii przez Normanów, konsekwencje wprowadzenia druku w 15. wieku, itd.). W trakcie ćwiczeń studenci zapoznają się z językiem angielskim z różnych okresów historycznych, z uwzględnieniem pisowni, fonologii, morfologii, składni i leksyki typowej dla tych okresów i porównają je z bieżącym stanem analogicznych poziomów językowych.