Kurs przygotowuje studentów do analizy i przekładu tekstów z zakresu prawa, administracji i biznesu.