Teoretyczne i praktyczne podstawy medioznawstwa i kultury cyfrowej w ujęciu edukacyjnym. Wykorzystanie mediów tradycyjnych, w tym materiałów autentycznych, a także nowych mediów cyfrowych w dydaktyce języka angielskiego na specjalizacji nauczycielskiej.