Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najskuteczniejszymi metodami tworzenia i rozwijania biznesu w sieci internetowej.
Studenci zdobędą wiedzę w zakresie rodzajów form działalności internetowej oraz niezbędnych czynników przy ich prowadzeniu.
Będą potrafili zdiagnozować ryzyko w e- biznesie, jak również dostrzegać szanse i przewidywać zagrożenia. Studenci nabędą umiejętności m.in. zakładania blogów, prowadzenia sklepu on-line. Będą umieli prowadzić kampanię reklamową i promocyjną w sieci.