Celem kształcenia jest wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji w specyficznych obszarach: sytuacji kryzysowych oraz mediacji. Realizacja zakładanych efektów kształcenia pozwoli na rozszerzenie kompetencji zawodowych absolwenta studiów „Nowe media i e-biznes” i specjalności „Media i komunikacja społeczna”

Przedmiot realizowany jest w ramach „Modułu kompetencji społeczno-zawodowych” zorientowanego na cel ogólny jakim jest przygotowanie absolwentów studiów na kierunku „Nowe media i e-biznes” do odnalezienia się na rynku pracy.